VALPAINT’s устойчивият аспект

Опазването на околната среда е в центара на нашата фирмена политикаПреди няколко години VALPAINT S.p.A. предприе екологичен подход и активно се ангажира с устойчивостта на околната среда. Още през 2006 г. компанията получи сертификат за качество ISO 9001, който през 2009 г. беше последван от ISO 14001 екологично сертифициране за екологичното съответствие на производствените процеси. Оттогава компанията участва в редица проекти, насърчаващи еко-устойчиви производствени дейности, в сътрудничество с няколко Италиански университета.

VALPAINT намали,а в някои случаи напълно елиминира употребата на опасни вещества, откривайки в своите формули зелени алтернативи на съединения като IPA, APEO, FORMALDEHYDE и AMMONIA.

 С това откритиеVALPAINT постигна престижни зелени сертификати и намали употребат на вредните вещества в производствения си завод до минимум.

Повече от 80% от продуктите на VALPAINT не са нито класифицирани, нито етикетирани като опасни в съответствие със стандартите REACH.

Всички продукти на VALPAINT са VOC LOW, т.е. с ниско съдържание на летливи съединения, които са опасни за хората и околната среда.

VALPAINT постигна Японското сертифициране на F-FOUR STARS (JISA 1902-3) по отношение на формалдехид и сертификат клас A + в съответствие с ISO 16000, което показва най-ниското ниво на емисии в закрити помещения.

В допълнение към продуктите си, VALPAINT приема и най-екологичните решения по отношение на опаковките: пластмасовите му вани са направени от PP, което е 100% рециклируемо. Пластмасата е оцветена с помощта на нетоксични мастербатове, които не съдържат олово и други опасни материали.

  

 


Loghi_Green
 
 
Абонирайте се за бюлетина
Поддържайте връзка и бъдете в течение с новостите на VALPAINT